Ska man nyrekrytera eller anlita en konsult?​

Många företag tvingas lösa sin kompetensbrist genom konsulter. Men det är skillnad på konsulter som skapar förändring och de som fyller ett kompetensbehov. Bland IT-konsulterna är det dock inte alltid helt lätt att se skillnaden.

Boomen inom IT på 90-talet medförde ett rejält uppsving för IT-konsultmarknaden. Man behövde kompetens snabbt och det uppstod en marknad för programmerare, systemutvecklare, drifttekniker och projektledare. Men brist på personer att rekrytera ledde till att många stannade längre på sina uppdrag än vad som var avsikten.

IT-konsultbranschen lider fortfarande av nidbilden av personer som sitter åratals på samma uppdrag och jobbar med ett specifikt system och till slut blir väldigt svåra att ersätta. Vi har alla hört historier om personer som “konsultat” på stora företag i närmare ett decennium eller mer. I sådana situationer handlar det inte längre om konsultation utan snarare om en tillfällig resurs som fastnat eftersom uppdragsgivaren saknat en långsiktig plan. Detta är i själva verket en maskerad anställning och en ganska dyr sån för uppdragsgivaren. Men än värre, en konsults effektivitet avtar över tid. Lite som en radioaktiv isotop strålar konsulter lite mindre för varje dag som går. På slang kan man säga att man blir “inlagd”.

Uttrycket kommer från den amerikanske IT- och affärskonsulten Gerald Weinberg som har skrivit ett antal kloka och underhållande böcker om rollen som konsult. I boken The Secrets of Consulting beskriver han en minnesvärd metafor om gurkor i saltlag – “Prescott’s Pickle Principle”:

"I don't want to steal your recipe, but I am trying to learn about how things are preserved. Is there anything you can tell me, in general terms, about the secret of making pickles?"

"Well, maybe," Prescott settled back in his chair. "My grandpappy used to tell a story about a stubborn cucumber.iWhen he put it in the barrel, it looked around at the other cukes and was revolted by what had happened to them. 'Dadgum it,’ he cursed. ‘What's the matter with you guys? Have you no pride? No self-respecting cucumber would let himself get pickled without putting up a fight.‘

"'But what can we do?’ they'd ask. 'You can resist, that's what you can do. That's what I'm gonna do. No brine is going to get under my skin.‘

"Then grandpappy would stop, and I would always ask him, ‘What happened to the stubborn cucumber?"'
"And what did he say?" I asked. "He said, 'Don't be foolish, boy. If you stay in the brine long enough, you become a pickle.'"

Tyvärr riskerar många resurskonsulter bli som gurkor i saltlake. Man blir en saltad pickle, oavsett hur mycket man kämpar emot. En av konsultens unika fördelar är nämligen att man har ett externt perspektiv och en konsult har därför alltid ett bäst-före-datum på ett uppdrag. Konsulter är inte ensamma om riskera bli "inlagda" utan alla påverkas av kulturen man omges av. Det är oundvikligt.

IT-konsulter används ofta som resurser som löser ett kortsiktigt behov. De skiljer sig på detta sätt från mer traditionella affärs- och managementkonsulter som anlitas för att lösa ett specifikt problem (i teorin åtminstone). Liksom en hävstång kan en välbetald konsult skapa nyttor som vida överstiger arvodet. Detta är tyvärr inte normen in IT-konsultbranschen i Sverige. Många företag vänder sig istället till IT-konsultbolag i brist på personer att anställa. Man ser konsulten som en tillfällig lösning tills man hittar någon att anställa. Detta leder till att konsulter inte används på ett sätt som skapar maximal effekt och att många arbetar som konsulter utan att kanske ha passande intresse och profil för det.

Det är alltså inte konstigt att en del argumenterar för att inte anlita konsulter för uppdrag inom UX och produktledning. Vad man missar är att en duktig konsult med ett väl utformat uppdrag och rätt mandat inte bara fyller rollen som anställd vid behov utan skapar ringar på vattnet. En bra konsult kan vara en investering som skapar långsiktiga effekter. Det handlar om mer än bara ytterligare en stol som hålls varm utan om att skapa förändring. Det kan handla om att:

  • Öka kunskapen hos befintliga medarbetare i strategiskt viktiga områden och korta ned en utbildningsprocess som riskerat tagit lång tid på konventionellt sätt. 

  • Effektivisera arbetet genom att modernisera och implementera nya verktyg, metoder och arbetssätt.

  • Förändra och förbättra befintliga processer och arbetssätt genom att skjuta till kunskap och påverka nyckelaspekter som ger stor verkan.

  • Vara en katalysator som påverkar en grupp och dess dynamik genom att som utomstående inte agera i enlighet med rådande normer eller kultur.

  • Analysera ett problem uppdragsgivaren identifierat och föreslå lösningar.

Med rätt konsult fortsätter man helt enkelt inte att köra i gamla hjulspår. Ofta börjar man ifrågasätta saker som länge accepterats eller som betraktas som sanning. Man ser förbättringspotential och åstadkommer effektiviseringar som sparar tid och gör det möjligt att bli mer produktiv.

Egenskaper hos en bra konsult

Konsultrollen passar inte alla. En del trivs med rollen som anställd och mår bättre när ens jobb bjuder på färre överraskningar och mer trygghet. Många väljer därför att ta steget från konsult till att bli anställd. Men andra stortrivs och gillar de utmaningar som jobbet bjuder på.

Några saker som jag anser utmärker en god konsult är:

  • Att ha stark analytisk förmåga att förstå, bryta ned och lösa problem. En konsults jobb handlar om att granska ett problem med andra glasögon än de uppdragsgivaren har för att identifiera en lösning som inte redan är uppenbar.

  • Att ha ett nyfiket sinnelag och en vilja att lära sig mer. Brist på kunskap kan vara en tillgång för en konsult som anlitas för att lösa ett problem som gäckat uppdragsgivaren under lång tid. Genom att lära sig om problemet utan några förutfattade meningar kan nya angreppssätt skönjas.

  • Att vara en stark kommunikatör och pedagog som kan förklara, motivera och förmedla idéer och kunskap. En konsult kan ta med sig lärdomar mellan organisationer och hjälpa företag lära av andra. Som konsult har man nästan alltid bara “mjukt inflytande” och kan endast förlita sig på sin "charm" för att få saker att hända. Man behöver fokusera på det värde man ger kunden och även kommunicera det tillbaka. Konsulttjänster är svåra att köpa och utvärdera och en av de få indikatorer uppdragsgivaren har är vad konsulten säger.

  • Att vara relationsinriktad och ha bra känslokontroll. Man behöver gå stadigt och behålla lugnet även när läget blir stressigt. Som konsult kan man inte ventilera som de som är anställda hos uppdragsgivaren utan måste ha en högra grad av självkontroll.​

  • Att ha utvecklat medvetenhet om olika företag och deras kultur. Med erfarenhet från flera olika uppdragsgivare kan en konsult förhålla sig till kulturen på ett medvetet sätt och skapa mer effekt än en anställd som kommer in ny med målet att smälta in så fort som möjligt.

Duktiga konsulter är ambitiösa och pålitliga. Men många är också frihetssökare varför omväxlingen som rollen bjuder på passar dem bra. En del väljer att leva spartanskt och arbeta bara en del av året och reser under resten.

Definiera vad ni vill uppnå

Men även en bra konsult har svårt att lyckas om uppdraget inte är väldefinierat eller uppdragsgivaren inte formulerat vad de förväntar sig. Utan mål- eller problembeskrivning blir en konsult lätt en resurs som kör efter en etablerad modell eller tröttnar och hoppar av uppdraget i förtid.

Ett annat misstag många uppdragsgivare gör är att skilja på anställda och konsulter. Det är vanligt att den ordinarie personalen nås av annan information och bjuds in till sociala aktiviteter utan att konsulterna blir tillfrågade. Ibland på grund av sådana enkla saker som hur e-postlistor är uppsatta. Alla konsulter jag känner vill bryta ned sådana här glasväggar och anser att de hade skapat mer värde för uppdragsgivaren om de blivit en mer naturlig del av den befintliga organisationen.

Jag tror många företag inte ser den faktiska kostnaden av att låta IT-avdelningen göra det som är enklast för dem, istället för det som är bäst för företaget i stort.

​Om du står i valet och kvalet mellan att anställa och upphandla en konsult kan det vara klokt att fundera på vad ni förväntar er. Om det är viktigt att förnya, förbättra och utveckla har en konsult bättre kunskaper och förutsättningar att påverka än en person som kommer in som nyanställd.


Tack till Marius Björnstad som gav många insiktsfulla kommentarer på denna text.

First published 2016-11-23